Промоции

Климатици до 15 м2

Климатици до 25 м2

Централна климатична система Toshiba VRF

Модулна VRF система

SMMSi системата е ново поколение VRF. Външните тела могат да достигат до 40 м или 11 етажа денивелация спрямо вътрешните, а максималния тръбен път може да достига 235м, което ги прави удобни за проектиране и удачно позициониране. Управлението е инверторно и индивидуално или всеки компресор си има собствен инверторен модул. Регулирането на дебита на хладилния агент към вътрешните тела, става чрез PMV (pulse modulation valve). Компресорите използвани в SMMSi са инверторни двойно роторни. Всеки модул от системата външни тяла може да разполага с до 3 компресора. Вентилаторите на външните модули са специално разработени за постигане на голяма мощност при ниски нива на шум, и същевременно високоефективни. Една система от модули може да достига до 150 kW отоплителна мощност при СОР = 3.68, а по ефективните мощности (2х8 HP и 3х8 HP) достигат СОР = 4.52.
Малката VRF инсталация MiNi-SMMSi може да поддържа до 9 вътрешни тела. Специфичното на този модел е хоризонталния въздушен поток на външното тяло и компактни размери. Мощностите са до 18 kW отоплителна мощност, а енергийна ефективност - COP=4.61 за MCY-MAP0401HT (12,5 kW отоплителна мощност).
Високоефективна 3 тръбна система SHRMi - система с рекуперация на топлина и висока ефективност. При определени условия може да се постига практически COP=6 и нагоре. Работната температура на климатичната инсталация е -20 °С в режим на отопление и -10 °С в режим на охлаждане. Денивелация до 40 м и тръбно трасе до 500 м
За повече информация се свържете с нас!

Климатици до 15 м2

Климатици до 25 м2

Климатици до 30 м2